Thông tin Ngân hàng thanh toán qua hình thức chuyển khoản cho công ty cổ phần ServerHub:

 

 

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (VCB) - CN Kỳ Đồng

Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần Serverhub  - Số tài khoản : 1015309134

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB) - CN Lê Văn Sỹ

Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần Serverhub  - Số tài khoản : 72068

Quý khách Vui lòng lưu ý:

- Quý khách sau khi chuyển khoản, vui lòng Scan uỷ nhiệm chi/giấy chuyển tiền và Email đến: info@serverhub.vn để chúng tôi tiến hành giao hàng.Hoặc có thể điện thoại trực tiếp đến người bán hàng của ServerHub.

- Công ty ServerHub chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn chuyển tiền nhầm hoặc không phải tài khoản ghi trên

Website: www.serverhub.vn của ServerHub. 

Xin chân thành cảm ơn ! Trân Trọng !