Văn Phòng: 61/3 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 60/44/4C Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0708206789 I info@serverhub.vn 

 

PHÒNG KINH DOANH

Mr Trần Hoàng Phương

Phone 0987474778 ; Email: phuongth@serverhub.vn

Mr Trần Vĩnh Duy Cường

Phone: 0913707997 ; Email: cuongtvd@serverhub.vn

Mr Ngô Châu Tuấn

Phone:  0945221501 ; Email: tuannc@serverhub.vn

Ms Đỗ Thị Mỹ Vân

Phone: 0932614074  ; Email: vandtm@serverhub.vn

Mr Lê Nguyễn Thanh Toàn

Phone: 0933978197 ; Email: toanlt@serverhub.vn

 

PHÒNG KỸ THUẬT & GIẢI PHÁP

Mr Hoàng Lê Hải

Phone: 0768611768 ; Email: haihl@serverhub.vn

Mr Cao Lê Điền Nguyên

Phone: 0905795174 ; Email: nguyencdh@serverhub.vn

Mr Trần Đăng Hiếu

Phone: 0344681879 ; Email: hieutd@serverhub.vn

 

PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Ms Phan Thị Trúc Linh
Phone: 0388246345 ; Email: linhptt@serverhub.vn

Mr Phạm Tuấn Anh

Phone: 0708206789 ; Email: anhpt@serverhub.vn