Máy chủ server kết hợp Virtuozzo

Lượt xem: 2194

Virtuozzo Giảm chi phí đầu tư của bạn và mang lại nhiều giá trị hơn với bộ nhớ do phần mềm xác định và ảo hóa mật độ cao trong một giải pháp duy nhất.

Virtuozzo-Hybrid-Server

Hiệu quả: Virtuozzo của chúng tôi củng cố tất cả các lợi ích của Hyperscalers và nâng cao giá trị của các dịch vụ đám mây của bạn

Lưu trữ : Lưu trữ linh hoạt, bền bỉ, do phần mềm xác định để cải thiện hiệu suất và hiệu quả chi phí trong các môi trường Hệ thống chứa, Máy ảo, Docker và Kubernetes.

Hiệu quả về chi phí

Tăng ROI từ các khoản đầu tư phần cứng hiện có hoặc mới, không cần nhà cung cấp khóa và không cần thiết bị.

Hiệu suất cao

Cơ sở hạ tầng lưu trữ và tính toán hiệu suất cao và có tính khả dụng cao với hỗ trợ 24 × 7 hàng đầu trong ngành khi cần thiết.

Bảo mật:

Mã hóa và khả năng mở rộng để bảo vệ dữ liệu và mở rộng dung lượng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Technology Features

System Containers ; Live migration in userspace ;Disc encryption

Optimized KVM based VMs ; Libvirt and OpenStack support ; Native Docker Support

Software-defined storage ; ReadyKernel live patching ; Flat licensing model

Đề xuất giải pháp:

Nhận ra những lợi ích của một giải pháp duy nhất tích hợp kết hợp bộ chứa, máy ảo và lưu trữ do phần mềm.

Containers: Tap into the incredible OS efficiency benefits of containers to support production workloads.

Virtuozzo Machines: Support workloads with virtual machines – 200+ features and full compatibility with KVM.

Virtuozzo Storage: Block, file, object, and container storage that is 10x faster than CEPH.

Virtuozzo Automator: Tap into the incredible OS efficiency benefits of containers to support production workloads.

Để được hỗ trợ thông tin sản phẩm Virtuozzo, khách hàng có thể liên hệ Kinh Doanh SERVERHUB để được trao đổi tư vấn.