Phần mềm OpenStack dành cho Máy chủ Ảo

Lượt xem: 2843

Máy chủ Ảo OpenStack: OpenStack là phần mềm máy chủ ảo điện toán đám mây hỗ trợ đám mây cộng đồng hoặc đám mây riêng . Cung cấp xây dựng hạ tầng đơn giản , khả năng mở rộng và nhiều tính năng hữu ích.

Openstack-banner-serverhub

Được thiết kế để chạy trên phần cứng như x86, ARM. Không có yêu cầu gì về đặc tính phần mềm hay phần cứng, nó tích hợp với các hệ thống kế thừa và các sản phẩm bên thứ ba.

Các thành phần của OpenStack: OpenStack không phải là một dự án đơn lẻ mà là một nhóm dự án nguồn mở nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ Cloud. OpenStack bao gồm các thành phần:

- OpenStack Compute instances: là Module quản lý và cung cấp máy ảo. Tên phát triển Nova. Hỗ trợ nhiều hypervisors gồm KVM, QEMU, LXC, XenServer... Compute là một công cụ điều khiển toàn bộ: Networking, CPU, Storage, Memory,khởi tạo, điều khiển tất cả bằng lệnh hoặc từ giao diện dashboard trên web.

- OpenStack Glance: OpenStack Image Service, quản lý các disk image ảo. Glance hỗ trợ các ảnh Raw, Hyper-V (VHD), VirtualBox (VDI), Qemu (qcow2) và VMWare (VMDK, OVF). Thực hiện: cập nhật thêm các virtual disk images, cấu hình các public và private image và điều khiển việc truy cập .

- OpenStack Object Storage: Quản lý lưu trữ. Đây là một hệ thống lưu trữ phân tán quản lý tất cả các dạng của lưu trữ như: Archives, User data, Virtual machine image … Có nhiều lớp Redundancy và sự nhân bản được thực hiện tự động, do đó khi có phần bị lỗi việc phục hồi được thực hiện tự động.

- Identity Server: Quản lý xác thực cho User và Projects.

- OpenStack Netwok: Quản lý network , cung cấp chức năng network as a service. Đây là hệ thống có các tính chất Pluggable, Scalable và API-driven.

- OpenStack dashboard: Người quản trị cũng như người sử dụng giao diện đồ họa để truy cập, cung cấp tự động tài nguyên Cloud.

Việc thiết kế có thể mở rộng giúp dễ dàng thêm vào các sản phẩm cũng như dịch vụ ngoài như Thanh Toán, Giám sát và các công cụ khác.

Để được hỗ trợ thông tin sản phẩm Antivirus, khách hàng có thể liên hệ Kinh Doanh SERVERHUB để được trao đổi tư vấn.