Qui mô cơ sở dữ liệu Across Data Centers, Cloud and Edge

Lượt xem: 1126

Đối với các nhà lãnh đạo CNTT, hiện đại hóa ứng dụng là một dự án phải có kế hoạch liên tục - và là yếu tố cực kỳ quan trọng thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trong doanh nghiệp.

Các ứng dụng  là phần quan trọng, ví dụ như các ứng dụng cho các dịch vụ tài chính, có một cơ sở dữ liệu lớn hiện đại, chẳng hạn như Apache Cassandra. Các tổ chức này sẽ thu được thêm lợi ích từ việc triển khai cơ sở dữ liệu hiện đại trong môi trường Qui mô giúp hợp lý hóa việc quản lý và hoạt động, đặc biệt là trên quy mô rộng.

Hiện đại hóa ứng dụng cũng mang lại cơ hội thiết kế một mô hình cơ sở dữ liệu có thể mở rộng các trung tâm dữ liệu, cung cấp tính sẵn sàng cao và cung cấp khả năng xử lý dữ liệu hiệu suất cao khi dữ liệu tiếp tục phát triển về khối lượng, đa dạng và tốc độ.

Và đây cũng là phần mềm DataStax Enterprise phát huy tác dụng. Được xây dựng dựa trên Apache Cassandra, DataStax Enterprise cung cấp giải pháp cơ sở dữ liệu NoSQL có khả năng mở rộng, có tính khả dụng cao, có thể được mở rộng tại cơ sở, trên các trung tâm dữ liệu, trên các nhà cung cấp đám mây và ra bên ngoài. DataStax cho phép các doanh nghiệp tự do chạy dữ liệu trên bất kỳ đám mây nào - Kubernetes, hybrid hoặc kim loại trần - ở quy mô toàn cầu mà không có thời gian chết hoặc khóa.

Bản chất phân tán của DataStax Enterprise có nghĩa là các tổ chức hiện có thể triển khai cơ sở dữ liệu chịu lỗi có thể quản lý dữ liệu bán cấu trúc và phi cấu trúc tốc độ cao đồng thời cung cấp hiệu suất cao và 100% thời gian hoạt động. Đồng thời, DataStax kết hợp hiệu suất cao và tính sẵn sàng cao của Apache Cassandra với các công cụ quản lý, bảo mật và triển khai cấp doanh nghiệp.

Tốc độ thời gian đến kết quả

Trong thời gian gần đây, Dell Technologies đã hợp tác chặt chẽ với DataStax trong việc phát triển các cấu hình tham chiếu cho DataStax Enterprise trên các máy chủ Dell EMC PowerEdge. Các giải pháp này được thiết kế để giúp các tổ chức , doanh nghiệp đạt được hiệu suất và giá trị lớn nhất từ ​​các khoản đầu tư vào DataStax của họ. Và điều này vẫn xảy ra cho đến ngày nay khi Dell Technologies và DataStax triển khai một kiến trúc giải pháp mới cho DataStax Enterprise chạy trên cơ sở hạ tầng của Dell Technologies.

Kiến trúc này được thiết kế để cho phép triển khai Apache Cassandra có tính khả dụng và bảo mật cao có thể xử lý nhu cầu xử lý và tăng trưởng dữ liệu lớn của các ứng dụng hiện đại và hiện đại.

Để phát triển giải pháp phân tích này, các kỹ sư từ Dell Technologies và Intel đã triển khai hai cấu hình DataStax Enterprise phản ánh việc triển khai Apache Cassandra ở quy mô nhỏ hơn điển hình - cả hai đều được triển khai trên nền tảng Kubernetes được tích hợp sẵn, trên nền tảng đám mây.

Cấu hình đầu tiên được triển khai trên Red Hat OpenShift, trong khi cấu hình thứ hai sử dụng VMware Tanzu. Cả hai cấu hình đều là nền tảng của môi trường vùng chứa Kubernetes hiện đại.

Chi tiết của sáng kiến ​​này được nêu bật trong sách trắng mới của Dell Technologies cung cấp hướng dẫn được kiểm tra kỹ thuật chung để hiện đại hóa ứng dụng và quản lý dữ liệu. Sách trắng này mô tả kiến ​​trúc giải pháp DataStax Enterprise cơ bản đã được DataStax, Intel và Dell Technologies sử dụng để kiểm tra hiệu suất của DataStax Enterprise. Nó cũng trình bày kết quả của các bài kiểm tra hiệu suất.

Để vượt qua cuộc đuổi bắt: Các điểm chuẩn trong sáng kiến ​​này cho thấy DataStax Enterprise hoạt động tốt trong môi trường Kubernetes sử dụng Red Hat OpenShift hoặc VMware Tanzu chạy trên máy chủ Dell EMC PowerEdge.

Source: Blog Dell EMC